• O nama
    Najveću vrednost ovog Društva čine zaposleni koji su u njega uneli svoje bogato iskustvo na ugovaranju, projektovanju i izvodjenju radova

 PRODAJA 

Direktno uvoznici i distributeri za Srbiju, sveobuhvatnog asortimana proizvoda koji ispunjavaju potreba za ekološki prihvatljivim rešenjima. LS Industial Sistems preuzima ulogu globalnog lidera u oblasti elektroenergetskih rešenja
Motorni zaštitni prekidači

Ručni motorno zaštitni pokretači su elektromehanički uređaji za zaštitu glavnog kola, koriste se uglavnom za ručno uključivanje / isključivanje motora i zaštitu od kratkog spoja i gubitka faze. Zaštita sa ručnim preki...

Bimetali

Bimetalni releji štite motor u slučaju otkaza faze ili preopterećenja. Bimetalni relej ne isključuje direktno napajanje. Umesto toga, on aktivira jedan od nekoliko pomoćnih kontakata koji nakon toga isključuju motor. ...

Kontaktori

Kontaktori se koriste za daljinsko upravljanje i zaštitu (u kombinaciji s nadstrujnim relejima) elektromotora i drugih električnih opterećenja s nazivnom snagom do 400 kW. LSis proizvodi kontaktore za napone 24VAC/VDC...

Automatski osigurači

Automatski osigurač koristi se za zaštitu instalacija, rasvetnih i motornih strujnih kola od preopterećenja i kratkih spojeva. U prodajnom asortimanu imamo osigurace prekidne moci 6kA I 10kA.

 REFERENCE 

Smatramo da su naši mnogobrojni klijenti pravi pokazatelj i najbolja preporuka, predanog i posvećenog rada, u koji ulažemo maksimum naših kapaciteta.